Autor: Redakcja

ETF to skrót od Exchange Traded Fund, czyli instrumentu będącego funduszem zrzeszającym wiele różnych aktywów, które bezpośrednio wpływają na jego cenę. Innymi słowy, cena ETF-a jest wypadkową tego, jak radzą sobie konkretne, składające się na niego spółki. Fundusze tego rodzaju mogą pokrywać tylko jeden segment przemysłu lub skupiać wiele firm z niepowiązanych ze sobą gałęzi. Wśród popularnych funduszy ETF znajdziemy np. te zależne od cen spółek działających w branży ekologii i energii odnawialnej, cen akcji czołowych firm motoryzacyjnych, jak General Motors, Honda i Tesla, a także fundusze odzwierciedlające wartość rządowych obligacji skarbowych. ETF-y a ryzyko w systemie ekonomicznym. Wzrost popularności funduszy ETF…

Read More

Rozważając kwestię inwestowania zgromadzonych środków, ciężko przeoczyć tematykę obligacji. Obligacje są zaliczane jako jedna z najbezpieczniejszych metod lokowania środków pieniężnych. Niskie ryzyko inwestycji skutkuje także niedużym zyskiem. Jest to metoda dedykowana przede wszystkim dla osób, które boją się ryzykować, ponieważ już na samym początku określone jest oprocentowanie, co pozwala na dokładne skalkulowanie przyszłych zysków podczas ich wykupu. Obligacje – co to jest? Rozważając inwestowanie w obligacje, konieczne jest zapoznanie się z definicją tego pojęcia. Obligacje to dłużne papiery wartościowe. Stanowią swoiste narzędzie kredytowe dla danego emitenta. W porównaniu do akcji, nie dają prawa do posiadania udziałów w majątku przedsiębiorstwa. Obligacje emitowane są w…

Read More

Jak mawiał Warren Buffet – „giełda jest mechanizmem, służącym do transferu środków aktywnych uczestników, do portfeli uczestników cierpliwych”.W myśl tej zasady działa coraz więcej osób, zamieniając handel krótko i długoterminowy na inwestycje pasywne.Jak dokładnie działa ten sposób inwestowania i co odróżnia go od aktywnej strony giełdy? Inwestycje pasywne, czyli im mniej, tym lepiej. Pasywny styl inwestowania zakłada strategie, w których obrębie inwestor przeprowadza jak najmniejszą ilość transakcji, co jednocześnie służy maksymalizacji potencjalnych zwrotów. Chociaż pod ten styl lokowania środków można podciągnąć trading długoterminowy, czyli tzw. swing trading i postawić go w opozycji do day tradingu jako aktywnego stylu obrotu pieniędzmi,…

Read More

Kryptowaluta ETC, potocznie nazywana Ethereum od platformy, która ją wyemitowała, od lat zajmuje zaszczytne miejsce pośród czołówki najpopularniejszych monet i swoją wartością ustępuje jedynie Bitcoinowi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na jej temat, a także poznać podobieństwa oraz różnice między nią a BTC, to koniecznie przeczytaj przygotowany przez nas artykuł! Ethereum – podstawowe informacje Co ciekawe, wbrew powszechnej opinii, Ethereum nie jest kryptowalutą. Jest to tak naprawdę platforma oparta na technologii blockchain, która umożliwia swoim użytkownikom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji. Skąd zatem ta pomyłka? Ethereum emituje własną kryptowalutę o nazwie Ether (ETC), ale dla wielu osób mniej obytych w realiach altcoinów…

Read More

Mimo że przeszły rok był trudny dla Polski i Polaków, a gospodarka naszego państwa doświadczyła pierwszej recesji od blisko 30 lat, statystyki i przewidywania dotyczące sytuacji ekonomicznej w Polsce w 2021 są pozytywne. Warto odnotować wspomagające działanie tarcz finansowych, które częściowo złagodziły skutki kryzysu spowodowanego epidemią, oraz informację o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Polska ekonomia w 2021 Pandemia koronawirusa i podjęcie decyzji o częściowemu zamrożeniu gospodarki doprowadziły do pierwszego od 1991 roku spadku Produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce. Na szczęście, wbrew początkowym przewidywaniom (jeszcze wiosną eksperci spodziewali się, że PKB spadnie o ok. 3,5-4%), oficjalne wskaźniki mówią…

Read More

Nie istnieje coś takiego jak całkowicie bezpieczna inwestycja. Każda z nich realizowana za pomocą własnego kapitału albo kapitału powierzonego z zamiarem osiągnięcia zysku w określonym czasie, zawsze wiąże się z większym lub mniejszym poziomem ryzyka. Tego rodzaju ryzyko nazywa się ryzykiem inwestycyjnym i próbuje mierzyć się go choćby historyczną zmiennością stóp zwrotu pokazującą tendencję zmian. Czym jest ryzyko inwestycyjne? Najprostsza definicja ryzyka inwestycyjnego określa je jako brak gwarancji czy brak pewności co do pozyskania oczekiwanej rentowności inwestycji. Jest to zatem ryzyko zawierające w sobie możliwość uzyskania stopy zwrotu niższej niż się oczekiwało, w najlepszym razie, w najgorszym natomiast poniesienie ewidentnej…

Read More